D/A KONVERTORI

HEGEL HD 30 – D/A Konvertor

Tehnički detalji
Rezolucija DAC-a: Dvostruko mono 32-bitni / 192 kHz više-nivoski sigma-delta DAC
Linijski izlaz: 2.6 VRMS
Digitalni ulazi: 1 koaksijalni, 3 optički, 1 USB, 1 eternet, 1 BNC, 1 AES / EBU
Analogni izlazi: 1 nivo fiksne linije (RCA), 1 nivo fiksne linije (uravnoteženi KSLR)
Iskrivljenost: Tipično 0,0005%
Odgovor frekvencije: 0 Hz – 50 kHz Pod od buke: obično -150 dB
Napajanje: Odvojeni torodijalni transformatori za analogne / digitalne 54 000 uF kondenzatori
Izlazna impedancija: 22 ohma neuravnotežena i 44 ohma izbalansirana
Kontrolni ulaz: 1 IR direktni mini priključak
Boja: Crno i srebrna
Dimenzije / težina: 8cm (10cm v / stopa) x 43cm x 31cm , 6,5 Kg

* Tehnički podaci su preuzeti sa sajtova proizvođača i mogu biti izmenjeni od strane istih bez prethodne najave ili obaveštenja.